Publications
Dharmakshetre Kurukshetre
Bhagvatgeeta DescriptionMarathiRs.60

Dharmakshetre Kurukshetre
Bhagvatgeeta DescriptionHindiRs.60

Sat-buddhiyog
Bhagvatgeeta DescriptionMarathiRs.125

Karmayog
Bhagvatgeeta DescriptionMarathiRs.125

Dharmasansthapanarthaay
Bhagvatgeeta DescriptionMarathiRs.200

Divyatvaachaa Sansparsha
Life of Saint Tukaram and divine beauty of AbhangaasMarathiRs.80

Shrimadbhagavatgeeta Nityapaath
श्रीमद्भगवद्गीता हा आपला मध्यवर्ती अध्यात्मग्रंथ आहे. वेद उपनिषदांचं सार गीतेच्या सातशे श्लोकांमध्ये आलेलं आहे. पण आज हे सातशे श्लोक समजून घ्यायला प्रत्येकाला सवड नाही. म्हणून यातले निवडक १२५ श्लोक आणि तेही दोन भागांमध्ये मांडून गीता नित्यपाठ पुस्तिका स्वामी माधवानंदांनी तयार केली आहे. आपल्या दररोजच्या जीवनात आपण गीतेतलं काय घ्यायचं? काय करायचं? हे सोप्या भाषेमध्ये अर्थांमधून या पुस्तिकेत विशद केलेलं आहे. - या नित्यपाठात आपल्या अध्यात्मिक संस्कृतीचं संपूर्ण दर्शन घडविण्याचं व मार्गदर्शन देण्याचं सामर्थ्य आहे. याचबरोबर या गीता नित्यपाठाच्या कॅसेट्‌स ही श्री स्वामींजींच्या आवाजामध्ये उपलब्ध आहेत. त्यामुळे आपल्याला श्लोकांचे उच्चार कसे करायचे ते कळेल. गीता नित्यपाठ पुस्तक व त्याची कॅसेट एकत्रितपणे संग्रही ठेवावी व उपयोगात आणावी अशी आहे.
Select 125 Geeta Shlokas along with meaning and linguistic connotations.MarathiRs.30

Samvaad - 1
Scientific resolution on the yuths queries but with fun!MarathiRs.25

Samvaad - 1
Scientific resolution on the yuths queries but with fun!GujraatiRs.25

Samvaad - 2
Scientific resolution on the yuths queries but with fun!MarathiRs.25

Sanskaar-Pradeepika
सर्वांसाठी आणि विशेषत: युवकांसाठी आपल्या नेहमीच्या म्हणण्यात असावेत असे श्लोक, मंत्र, त्यांच्या विशेष अर्थासहीत आणि उच्चार पद्धतीसहित संस्कारप्रदीपिका या पुस्तिकेमध्ये दिलेले आहेत. गायत्री मंत्र, ओमकार, ध्यान, उपनिषदातील शांती मंत्र, तसेच मंत्रपुष्पांजली अशा मनाला नित्य संस्कारीत करणार्‍या उपासनांचे विशेष विवरण या पुस्तिकेत केलेले आहे. सर्वच उपासकांसाठी, हे अर्थ समजून घेऊन उपासना करावी अशी भूमिका या पुस्तिकेची आहे.
Useful booklet on regular worshipEnglishRs.25

Sanskaar-Pradeepika
सर्वांसाठी आणि विशेषत: युवकांसाठी आपल्या नेहमीच्या म्हणण्यात असावेत असे श्लोक, मंत्र, त्यांच्या विशेष अर्थासहीत आणि उच्चार पद्धतीसहित संस्कारप्रदीपिका या पुस्तिकेमध्ये दिलेले आहेत. गायत्री मंत्र, ओमकार, ध्यान, उपनिषदातील शांती मंत्र, तसेच मंत्रपुष्पांजली अशा मनाला नित्य संस्कारीत करणार्‍या उपासनांचे विशेष विवरण या पुस्तिकेत केलेले आहे. सर्वच उपासकांसाठी, हे अर्थ समजून घेऊन उपासना करावी अशी भूमिका या पुस्तिकेची आहे.
Useful booklet on regular worshipMarathiRs.25

Saadhak Samvaad
Question Answers to attain certainty in worshipMarathiRs.25

Dhyaanyog
A practical handbook of science of meditation (with Ashtaangyog Descritpion)EnglishRs.30

Dhyaanyog
A practical handbook of science of meditation (with Ashtaangyog Descritpion)MarathiRs.30

Dhyaanyog
A practical handbook of science of meditation (with Ashtaangyog Descritpion)HindiRs.30

Dhyaanyog
A practical handbook of science of meditation (with Ashtaangyog Descritpion)KannadaRs.30

Sun Salution Yoga
A practical handbook on 'Suryanamaskar' and daily worshipEnglishRs.50

Om Keshavaay Namah
Meanings of regularly rehersed 24 God Names for chanting and meaning of Gayatri mantra and CommentsMarathiRs.0

Amurtpoojechi Phule
Book expressing self realisation worship formulating through various articlesMarathiRs.80

Saras Ramaayan
Uncommon tales in Ramayana with learningsMarathiRs.80

Shri Gajaanan - Vijay Bhaktirasaaswaad
Book on Shree Gajaanan MahaaraajMarathiRs.200

Shri Raamrakshaa Bhaavaarthsaar
Stories, Literature beauty and deep meaning descriptionMarathiRs.80

Shri Ganapati Atharvasheersha Bhaavaarthasaar
Deep Meaning descritpion, stories with mantraMarathiRs.100

Process Description Part 1
Audio CDs on DhyaanyogMarathiRs.50

Process Description Part 2
Audio CDs on DhyaanyogMarathiRs.50

Dhyaanyog Ashtaangvivaran Part 1
Audio CDs on DhyaanyogMarathiRs.50

Dhyaanyog Ashtaangvivaran Part 2
Audio CDs on DhyaanyogMarathiRs.50

Dhyaanyog in Geeta-Dnyaaneshwari Part 1
Audio CDs on DhyaanyogMarathiRs.50

Dhyaanyog in Geeta-Dnyaaneshwari Part 2
Audio CDs on DhyaanyogMarathiRs.50

Shreeraamkrishna Paramahansaanchi Sakhyabhakti
Raamkrishna - VivekanandaMarathiRs.50

Shreeraamkrishna Aani Vivekaanand Guru Shishya Sambandha
Raamkrishna - VivekanandaMarathiRs.50

Aacharyadevo bhava - Swami Vivekananda
Raamkrishna - VivekanandaMarathiRs.50

Based on abhangaas of Tukaaraam Mahaaraaj
Based on abhangaas of Tukaaraam MahaaraajMarathiRs.80

Soothing Ahanagas sung and description revealing beauty of their depth
विविध संतांचे अभंग - संतांच्या अभंगांचं गायन ऐकण्याचा आनंद या अभंगांचा सखोल अर्थ माहित असेल तर द्विगुणित होतो. ह्यातून त्यांच्या काव्याचं आणि भावनेचं सौंदर्य खुलवून सांगितलं असेल तर तो आनंद शतगुणित होतो - तोच अनुभव 'अभंगभावतरंग' या कार्यक्रमावरची कॅसेट ऐकण्या पाह्ण्यातून होतो. अभंग संतांचे, गायन निष्णात गायकांचं आणि विवरण स्वामी माधवानंदांचं - त्रिवेणी संगमच!
Soothing Ahanagas sung and description revealing beauty of their depthMarathiRs.100

Shravanam
Navavidhaa BhaktiMarathiRs.100

Keertanam
Navavidhaa BhaktiMarathiRs.100

Naamasmaram
Navavidhaa BhaktiMarathiRs.100

Paadasevanam
Navavidhaa BhaktiMarathiRs.100

Archanam
Navavidhaa BhaktiMarathiRs.100

Vanadam
Navavidhaa BhaktiMarathiRs.100

Daashyam
Navavidhaa BhaktiMarathiRs.100

Sakhyam
Navavidhaa BhaktiMarathiRs.100

Aaatmanivedanam
Navavidhaa BhaktiMarathiRs.100

Yatra Yogeshwarah Krushna
Yatra Yogeshwarah KrushnaMarathiRs.100

Swami Vivekanand va tyanche Guru Raamkrushna
Description in 68 partsMarathiRs.100

Asaamaanya Lokamanya
Based on Lokmanya Tilak's inspiring lifeMarathiRs.100

Navavidhaa Bhakti
Navavidhaa BhaktiMarathiRs.100

Shravanam
Navavidhaa BhaktiमराठीRs.100

Keertanam
Navavidhaa BhaktiमराठीRs.100

Naamasmaram
Navavidhaa BhaktiमराठीRs.100

Shrimadbhagavatgeeta Nityapaath
श्रीमद्भगवद्गीता हा आपला मध्यवर्ती अध्यात्मग्रंथ आहे. वेद उपनिषदांचं सार गीतेच्या सातशे श्लोकांमध्ये आलेलं आहे. पण आज हे सातशे श्लोक समजून घ्यायला प्रत्येकाला सवड नाही. म्हणून यातले निवडक १२५ श्लोक आणि तेही दोन भागांमध्ये मांडून गीता नित्यपाठ पुस्तिका स्वामी माधवानंदांनी तयार केली आहे. आपल्या दररोजच्या जीवनात आपण गीतेतलं काय घ्यायचं? काय करायचं? हे सोप्या भाषेमध्ये अर्थांमधून या पुस्तिकेत विशद केलेलं आहे. - या नित्यपाठात आपल्या अध्यात्मिक संस्कृतीचं संपूर्ण दर्शन घडविण्याचं व मार्गदर्शन देण्याचं सामर्थ्य आहे. याचबरोबर या गीता नित्यपाठाच्या कॅसेट्‌स ही श्री स्वामींजींच्या आवाजामध्ये उपलब्ध आहेत. त्यामुळे आपल्याला श्लोकांचे उच्चार कसे करायचे ते कळेल. गीता नित्यपाठ पुस्तक व त्याची कॅसेट एकत्रितपणे संग्रही ठेवावी व उपयोगात आणावी अशी आहे.
Select 125 Geeta Shlokas along with meaning and linguistic connotations.मराठीRs.100

© All rights reserved | Swaroopyog Pratishthan | Last Modified - 16-Sep-2018 13:36