Publications
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
श्रीमद्भगवत्गीतेवरील विवरण ग्रंथमराठीRs.60

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
श्रीमद्भगवत्गीतेवरील विवरण ग्रंथहिंदीRs.60

सत्‌-बुद्धियोग
श्रीमद्भगवत्गीतेवरील विवरण ग्रंथमराठीRs.125

कर्मयोग
श्रीमद्भगवत्गीतेवरील विवरण ग्रंथमराठीRs.125

धर्मसंस्थापनार्थाय
श्रीमद्भगवत्गीतेवरील विवरण ग्रंथमराठीRs.200

दिव्यत्त्वाचा संस्पर्श
तुकाराम महाराजांच्या अभंगातून त्यांच्या व्यक्‍तिमत्त्वाचे त्यांच्या साधनामार्गावरील प्रवासाचे, त्यांच्या काव्याचे अनेक पैलु या ग्रंथात प्रकाशित केलेले आहेत. त्यांच्या काव्याचे आणि भावनांचे सौंदर्य पाहता पाहता योगाच्या अनुभवातून त्यांना झालेला दिव्यत्त्वाचा संस्पर्श आपल्या अंत:करणालाही जाणवेल असे हे पुस्तक आहे. भक्‍ति, ज्ञान आणि योग यांचा संगम काव्याच्या ओघात झालेला आहे. याचं दर्शन स्वामी माधवानंदांनी या ग्रंथात आपल्याला घडवलं आहे. ते घ्यायला चुकू नये. तुकाराम महाराजांच्या अभंगातून 'दिव्यत्त्वाचा संस्पर्श' हे पुस्तक विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.
संत तुकाराम महाराजांचे जीवन आणि अभंगांचे दिव्य सौंदर्यमराठीRs.80

श्रीमद्भगवत्‌गीता नित्यपाठ
विग्रहासहीत, सार्थ व सटीप गीतेतील १२५ निवडक श्लोकमराठीRs.30

संवाद - १
युवकांच्या प्रश्नांची उकल - शास्त्रीय पद्धतीने पण मजेत!मराठीRs.25

संवाद - १
युवकांच्या प्रश्नांची उकल - शास्त्रीय पद्धतीने पण मजेत!गुजरातीRs.25

संवाद - २
युवकांच्या प्रश्नांची उकल - शास्त्रीय पद्धतीने पण मजेत!मराठीRs.25

संस्कार-प्रदीपिका
नित्य उपासनेसाठी उपयुक्‍त पुस्तिकाइंग्रजीRs.25

संस्कार-प्रदीपिका
नित्य उपासनेसाठी उपयुक्‍त पुस्तिकामराठीRs.25

साधक संवाद
उपनिषद, गीता, ज्ञानेश्वरी, दासबोध हे महान ग्रंथ गुरुशिष्यांच्या संवादातून निर्माण झाले. यातून ईश्वरीय तत्वाच्या अनुभूतिचा मार्ग सांगितला आहे. हे समजून घेण्याची उत्सुकता असणार्‍या सर्वांशी हा संवाद आहे. आपल्याला पडणार्‍या अनेक प्रश्नांची उत्तरं भारतीय संस्कृतीच्या या मध्यवर्ती प्रवाहाला अनुसरून आणि प्रगत मानवी जीवनाला अनुकूल अशा शास्त्रीय पण सोप्या सुंदर शब्दातून स्वामी माधवानंदांनी दिली आहेत. दैनंदिन जीवन सुंदर आनंदी आणि ज्ञानपूर्णतेने उजळ करीत राहणे हे आपल्याला कसं शक्य आहे ते या संवादातून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
उपासना करताना नि:संदिग्धता प्राप्त करून घेण्यासाठी प्रश्नोत्तरेमराठीRs.25

ध्यानयोग
ध्यानयोग हे स्वानुभूतिचे शास्त्र आहे. अनेक व्यक्‍तिंना याबद्दल उत्सुकता असते. ध्यानयोग या शास्त्राची पद्धती समजवून सांगणारी आणि अगदी आसन घ्यालण्यापासून ते ध्यानयोगाच्या अंतरंगापर्यंत सर्व गोष्टी विशद करणारी अशी 'ध्यानयोग' अष्टांगविवरण ही पुस्तिका स्वामी माधवानंदांनी लिहली आहे. ध्यानयोगाबाबत आपल्या शंका व अडचणींना यातून उत्तर मिळू शकेल. अशी ही ध्यानयोगविषयक पुस्तिका किंवा Practical handbook of meditation इथे विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. प्रत्येकाने संग्रही ठेवावी तसेच इतरांनाही भेट द्यावी अशी ही पुस्तिका आहे. याचा अवश्य लाभ घ्यावा.
ध्यानशास्त्रावरील व्यवहार्य हस्तपुस्तिका (अष्टांगविवरणासह)इंग्रजीRs.30

ध्यानयोग
ध्यानयोग हे स्वानुभूतिचे शास्त्र आहे. अनेक व्यक्‍तिंना याबद्दल उत्सुकता असते. ध्यानयोग या शास्त्राची पद्धती समजवून सांगणारी आणि अगदी आसन घ्यालण्यापासून ते ध्यानयोगाच्या अंतरंगापर्यंत सर्व गोष्टी विशद करणारी अशी 'ध्यानयोग' अष्टांगविवरण ही पुस्तिका स्वामी माधवानंदांनी लिहली आहे. ध्यानयोगाबाबत आपल्या शंका व अडचणींना यातून उत्तर मिळू शकेल. अशी ही ध्यानयोगविषयक पुस्तिका किंवा Practical handbook of meditation इथे विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. प्रत्येकाने संग्रही ठेवावी तसेच इतरांनाही भेट द्यावी अशी ही पुस्तिका आहे. याचा अवश्य लाभ घ्यावा.
ध्यानशास्त्रावरील व्यवहार्य हस्तपुस्तिका (अष्टांगविवरणासह)मराठीRs.30

ध्यानयोग
ध्यानयोग हे स्वानुभूतिचे शास्त्र आहे. अनेक व्यक्‍तिंना याबद्दल उत्सुकता असते. ध्यानयोग या शास्त्राची पद्धती समजवून सांगणारी आणि अगदी आसन घ्यालण्यापासून ते ध्यानयोगाच्या अंतरंगापर्यंत सर्व गोष्टी विशद करणारी अशी 'ध्यानयोग' अष्टांगविवरण ही पुस्तिका स्वामी माधवानंदांनी लिहली आहे. ध्यानयोगाबाबत आपल्या शंका व अडचणींना यातून उत्तर मिळू शकेल. अशी ही ध्यानयोगविषयक पुस्तिका किंवा Practical handbook of meditation इथे विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. प्रत्येकाने संग्रही ठेवावी तसेच इतरांनाही भेट द्यावी अशी ही पुस्तिका आहे. याचा अवश्य लाभ घ्यावा.
ध्यानशास्त्रावरील व्यवहार्य हस्तपुस्तिका (अष्टांगविवरणासह)हिंदीRs.30

ध्यानयोग
ध्यानयोग हे स्वानुभूतिचे शास्त्र आहे. अनेक व्यक्‍तिंना याबद्दल उत्सुकता असते. ध्यानयोग या शास्त्राची पद्धती समजवून सांगणारी आणि अगदी आसन घ्यालण्यापासून ते ध्यानयोगाच्या अंतरंगापर्यंत सर्व गोष्टी विशद करणारी अशी 'ध्यानयोग' अष्टांगविवरण ही पुस्तिका स्वामी माधवानंदांनी लिहली आहे. ध्यानयोगाबाबत आपल्या शंका व अडचणींना यातून उत्तर मिळू शकेल. अशी ही ध्यानयोगविषयक पुस्तिका किंवा Practical handbook of meditation इथे विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. प्रत्येकाने संग्रही ठेवावी तसेच इतरांनाही भेट द्यावी अशी ही पुस्तिका आहे. याचा अवश्य लाभ घ्यावा.
ध्यानशास्त्रावरील व्यवहार्य हस्तपुस्तिका (अष्टांगविवरणासह)कन्नडRs.30

ओम केशवाय नम:
नित्य स्मरणातील २४ नाममंत्रांचे अर्थ तसेच गायत्री मंत्र - अर्थ व विवरणमराठीRs.0

अमूर्तपूजेची फुले
स्वरुपबोधाची साधना - सूत्ररुपाने व्यक्‍त करणारा सुमनमाला ग्रंथमराठीRs.80

सरस रामायण
रामायणातील असामान्य कथा आणि बोधमराठीRs.80

श्री गजानन - विजय भक्तीरसास्वाद
श्री गजानन महाराजांच्या जीवन प्रसंगावरील ग्रंथमराठीRs.200

श्री रामरक्षा भावार्थसार
कथा, वाङ्मय सौंदर्य व सूक्ष्म अर्थ विवरण मराठीRs.80

श्री गणपती अथर्वशीर्ष भावार्थसार
सूक्ष्म अर्थविवरण कथा व नाममंत्र यांसहमराठीRs.100

प्रक्रिया विवरण भाग १
ध्यानयोगावरील श्राव्य सीडीज्‌मराठीRs.50

प्रक्रिया विवरण भाग 2
ध्यानयोगावरील श्राव्य सीडीज्‌मराठीRs.50

ध्यानयोग अष्टांग विवरण भाग १
ध्यानयोगावरील श्राव्य सीडीज्‌मराठीRs.50

ध्यानयोग अष्टांग विवरण भाग २
ध्यानयोगावरील श्राव्य सीडीज्‌मराठीRs.50

ध्यानयोग गीता ज्ञानेश्वरीतील भाग १
ध्यानयोगावरील श्राव्य सीडीज्‌मराठीRs.50

ध्यानयोग गीता ज्ञानेश्वरीतील भाग 2
ध्यानयोगावरील श्राव्य सीडीज्‌मराठीRs.50

श्रीरामकृष्ण परमहंसांची सख्यभक्‍ती
रामकृष्ण - विवेकानंदमराठीRs.50

श्रीरामकृष्ण आणि विवेकानंद गुरुशिष्य संबंध
रामकृष्ण - विवेकानंदमराठीRs.50

आचार्य देवो भव - स्वामी विवेकानंद
रामकृष्ण - विवेकानंदमराठीRs.50

तुकाराम महाराजांच्या अभंगांवर
तुकाराम महाराजांच्या अभंगांवरमराठीRs.80

अभंगांचे सुश्राव्य गायन आणि अंतरंग सौंदर्य प्रकट करणारे विवरण
विविध संतांचे अभंग - संतांच्या अभंगांचं गायन ऐकण्याचा आनंद या अभंगांचा सखोल अर्थ माहित असेल तर द्विगुणित होतो. ह्यातून त्यांच्या काव्याचं आणि भावनेचं सौंदर्य खुलवून सांगितलं असेल तर तो आनंद शतगुणित होतो - तोच अनुभव 'अभंगभावतरंग' या कार्यक्रमावरची कॅसेट ऐकण्या पाह्ण्यातून होतो. अभंग संतांचे, गायन निष्णात गायकांचं आणि विवरण स्वामी माधवानंदांचं - त्रिवेणी संगमच!
अभंगांचे सुश्राव्य गायन आणि अंतरंग सौंदर्य प्रकट करणारे विवरणमराठीRs.100

श्रवणम
नवविधाभक्‍तीमराठीRs.100

कीर्तनम्‌
नवविधाभक्‍तीमराठीRs.100

नामस्मरणम्‌
नवविधाभक्‍तीमराठीRs.100

पादसेवनम्‌
नवविधाभक्‍तीमराठीRs.100

अर्चनम्‌
नवविधाभक्‍तीमराठीRs.100

वंदनम्‌
नवविधाभक्‍तीमराठीRs.100

दास्यम्‌
नवविधाभक्‍तीमराठीRs.100

सख्यम्‌
नवविधाभक्‍तीमराठीRs.100

आत्मनिवेदनम्‌
नवविधाभक्‍तीमराठीRs.100

यत्र योगेश्वर: कृष्ण
यत्र योगेश्वर: कृष्णमराठीRs.100

स्वामी विवेकानंद व त्यांचे गुरु रामकृष्ण
६८ भागातील विवरणमराठीRs.100

असामान्य लोकमान्य
लोकमान्य टिळकांच्या जीवनावर आधारीतमराठीRs.100

नवविधाभक्‍ती
नवविधाभक्‍तीमराठीRs.100

ध्यानयोग विवरण
ध्यानयोग शास्त्राची पध्दत नीट समजून घेऊन ध्यान केल्यास ते लवकर जमू लागते आणि सख़ोल होऊ लागते. ध्यानयोगावरच्या प्रत्येक कॅसेटमध्ये १५ - १५ मिनिटांची अशी ४ विवरणे आहेत.प्रत्येक दिवशी एक विवरण ऐकणे व त्यानंतर ध्यान करणे उपयोगाचे ठरते.
ध्यानयोग ध्यानपूर्व विवरणमराठीRs.100

ध्यानयोग विवरण
ध्यानयोग शास्त्राची पध्दत नीट समजून घेऊन ध्यान केल्यास ते लवकर जमू लागते आणि सख़ोल होऊ लागते. ध्यानयोगावरच्या प्रत्येक कॅसेटमध्ये १५ - १५ मिनिटांची अशी ४ विवरणे आहेत.प्रत्येक दिवशी एक विवरण ऐकणे व त्यानंतर ध्यान करणे उपयोगाचे ठरते.
ध्यानयोग ध्यानपूर्व विवरणमराठीRs.100

ध्यानयोग अष्टांगविवरण
ध्यानयोग शास्त्राची पध्दत नीट समजून घेऊन ध्यान केल्यास ते लवकर जमू लागते आणि सख़ोल होऊ लागते. ध्यानयोगावरच्या प्रत्येक कॅसेटमध्ये १५ - १५ मिनिटांची अशी ४ विवरणे आहेत.प्रत्येक दिवशी एक विवरण ऐकणे व त्यानंतर ध्यान करणे उपयोगाचे ठरते.
ध्यानयोग ध्यानपूर्व विवरणमराठीRs.100

ध्यानयोग अष्टांगविवरण
ध्यानयोग शास्त्राची पध्दत नीट समजून घेऊन ध्यान केल्यास ते लवकर जमू लागते आणि सख़ोल होऊ लागते. ध्यानयोगावरच्या प्रत्येक कॅसेटमध्ये १५ - १५ मिनिटांची अशी ४ विवरणे आहेत.प्रत्येक दिवशी एक विवरण ऐकणे व त्यानंतर ध्यान करणे उपयोगाचे ठरते.
ध्यानयोग ध्यानपूर्व विवरणमराठीRs.100

ध्यानयोग गीता ज्ञानेश्वरीवरील १
ध्यानयोग शास्त्राची पध्दत नीट समजून घेऊन ध्यान केल्यास ते लवकर जमू लागते आणि सख़ोल होऊ लागते. ध्यानयोगावरच्या प्रत्येक कॅसेटमध्ये १५ - १५ मिनिटांची अशी ४ विवरणे आहेत.प्रत्येक दिवशी एक विवरण ऐकणे व त्यानंतर ध्यान करणे उपयोगाचे ठरते.
ध्यानयोग ध्यानपूर्व विवरणमराठीRs.100

ध्यानयोग गीता ज्ञानेश्वरीवरील १
ध्यानयोग शास्त्राची पध्दत नीट समजून घेऊन ध्यान केल्यास ते लवकर जमू लागते आणि सख़ोल होऊ लागते. ध्यानयोगावरच्या प्रत्येक कॅसेटमध्ये १५ - १५ मिनिटांची अशी ४ विवरणे आहेत.प्रत्येक दिवशी एक विवरण ऐकणे व त्यानंतर ध्यान करणे उपयोगाचे ठरते.
ध्यानयोग ध्यानपूर्व विवरणमराठीRs.100

श्रवणम्‌
नवविधाभक्‍तीमराठीRs.100

कीर्तनम्‌
नवविधाभक्‍तीमराठीRs.100

नामस्मरणम्‌
नवविधाभक्‍तीमराठीRs.100

रत्नागिरी
विविध संतांचे अभंग - संतांच्या अभंगांचं गायन ऐकण्याचा आनंद या अभंगांचा सखोल अर्थ माहित असेल तर द्विगुणित होतो. ह्यातून त्यांच्या काव्याचं आणि भावनेचं सौंदर्य खुलवून सांगितलं असेल तर तो आनंद शतगुणित होतो - तोच अनुभव 'अभंगभावतरंग' या कार्यक्रमावरची कॅसेट ऐकण्या पाह्ण्यातून होतो. अभंग संतांचे, गायन निष्णात गायकांचं आणि विवरण स्वामी माधवानंदांचं - त्रिवेणी संगमच!
अभंगांचे सुश्राव्य गायन आणि अंतरंग सौंदर्य प्रकट करणारे विवरणमराठीRs.100

रत्नागिरी
विविध संतांचे अभंग - संतांच्या अभंगांचं गायन ऐकण्याचा आनंद या अभंगांचा सखोल अर्थ माहित असेल तर द्विगुणित होतो. ह्यातून त्यांच्या काव्याचं आणि भावनेचं सौंदर्य खुलवून सांगितलं असेल तर तो आनंद शतगुणित होतो - तोच अनुभव 'अभंगभावतरंग' या कार्यक्रमावरची कॅसेट ऐकण्या पाह्ण्यातून होतो. अभंग संतांचे, गायन निष्णात गायकांचं आणि विवरण स्वामी माधवानंदांचं - त्रिवेणी संगमच!
अभंगांचे सुश्राव्य गायन आणि अंतरंग सौंदर्य प्रकट करणारे विवरणमराठीRs.100

हैदराबाद युवा शिबिर
यत्र योगेश्वर: कृष्णमराठीRs.100

हैदराबाद युवा शिबिर
यत्र योगेश्वर: कृष्णमराठीRs.100

अभंगभावतरंग
विविध संतांचे अभंग - संतांच्या अभंगांचं गायन ऐकण्याचा आनंद या अभंगांचा सखोल अर्थ माहित असेल तर द्विगुणित होतो. ह्यातून त्यांच्या काव्याचं आणि भावनेचं सौंदर्य खुलवून सांगितलं असेल तर तो आनंद शतगुणित होतो - तोच अनुभव 'अभंगभावतरंग' या कार्यक्रमावरची कॅसेट ऐकण्या पाह्ण्यातून होतो. अभंग संतांचे, गायन निष्णात गायकांचं आणि विवरण स्वामी माधवानंदांचं - त्रिवेणी संगमच!
अभंगांचे सुश्राव्य गायन आणि अंतरंग सौंदर्य प्रकट करणारे विवरणमराठीRs.100

अभंगभावतरंग - २
विविध संतांचे अभंग - संतांच्या अभंगांचं गायन ऐकण्याचा आनंद या अभंगांचा सखोल अर्थ माहित असेल तर द्विगुणित होतो. ह्यातून त्यांच्या काव्याचं आणि भावनेचं सौंदर्य खुलवून सांगितलं असेल तर तो आनंद शतगुणित होतो - तोच अनुभव 'अभंगभावतरंग' या कार्यक्रमावरची कॅसेट ऐकण्या पाह्ण्यातून होतो. अभंग संतांचे, गायन निष्णात गायकांचं आणि विवरण स्वामी माधवानंदांचं - त्रिवेणी संगमच!
अभंगांचे सुश्राव्य गायन आणि अंतरंग सौंदर्य प्रकट करणारे विवरणमराठीRs.100

ध्यानयोग गीता ज्ञानेश्वरीवरील १
ध्यानयोग शास्त्राची पध्दत नीट समजून घेऊन ध्यान केल्यास ते लवकर जमू लागते आणि सख़ोल होऊ लागते. ध्यानयोगावरच्या प्रत्येक कॅसेटमध्ये १५ - १५ मिनिटांची अशी ४ विवरणे आहेत.प्रत्येक दिवशी एक विवरण ऐकणे व त्यानंतर ध्यान करणे उपयोगाचे ठरते.
ध्यानयोग ध्यानपूर्व विवरणमराठीRs.100

ध्यानयोग गीता ज्ञानेश्वरीवरील २
ध्यानयोग शास्त्राची पध्दत नीट समजून घेऊन ध्यान केल्यास ते लवकर जमू लागते आणि सख़ोल होऊ लागते. ध्यानयोगावरच्या प्रत्येक कॅसेटमध्ये १५ - १५ मिनिटांची अशी ४ विवरणे आहेत.प्रत्येक दिवशी एक विवरण ऐकणे व त्यानंतर ध्यान करणे उपयोगाचे ठरते.
ध्यानयोग ध्यानपूर्व विवरणमराठीRs.100

अभंगभावतरंग - कोल्हापूर - १
विविध संतांचे अभंग - संतांच्या अभंगांचं गायन ऐकण्याचा आनंद या अभंगांचा सखोल अर्थ माहित असेल तर द्विगुणित होतो. ह्यातून त्यांच्या काव्याचं आणि भावनेचं सौंदर्य खुलवून सांगितलं असेल तर तो आनंद शतगुणित होतो - तोच अनुभव 'अभंगभावतरंग' या कार्यक्रमावरची कॅसेट ऐकण्या पाह्ण्यातून होतो. अभंग संतांचे, गायन निष्णात गायकांचं आणि विवरण स्वामी माधवानंदांचं - त्रिवेणी संगमच!
अभंगांचे सुश्राव्य गायन आणि अंतरंग सौंदर्य प्रकट करणारे विवरणमराठीRs.100

अभंगभावतरंग - कोल्हापूर - २
विविध संतांचे अभंग - संतांच्या अभंगांचं गायन ऐकण्याचा आनंद या अभंगांचा सखोल अर्थ माहित असेल तर द्विगुणित होतो. ह्यातून त्यांच्या काव्याचं आणि भावनेचं सौंदर्य खुलवून सांगितलं असेल तर तो आनंद शतगुणित होतो - तोच अनुभव 'अभंगभावतरंग' या कार्यक्रमावरची कॅसेट ऐकण्या पाह्ण्यातून होतो. अभंग संतांचे, गायन निष्णात गायकांचं आणि विवरण स्वामी माधवानंदांचं - त्रिवेणी संगमच!
अभंगांचे सुश्राव्य गायन आणि अंतरंग सौंदर्य प्रकट करणारे विवरणमराठीRs.100

अभंगभावतरंग - कोल्हापूर - ३
विविध संतांचे अभंग - संतांच्या अभंगांचं गायन ऐकण्याचा आनंद या अभंगांचा सखोल अर्थ माहित असेल तर द्विगुणित होतो. ह्यातून त्यांच्या काव्याचं आणि भावनेचं सौंदर्य खुलवून सांगितलं असेल तर तो आनंद शतगुणित होतो - तोच अनुभव 'अभंगभावतरंग' या कार्यक्रमावरची कॅसेट ऐकण्या पाह्ण्यातून होतो. अभंग संतांचे, गायन निष्णात गायकांचं आणि विवरण स्वामी माधवानंदांचं - त्रिवेणी संगमच!
अभंगांचे सुश्राव्य गायन आणि अंतरंग सौंदर्य प्रकट करणारे विवरणमराठीRs.100

ध्यानयोग गीता ज्ञानेश्वरीतील भाग १
ध्यानयोगावरील श्राव्य सीडीज्‌मराठीRs.100

ध्यानयोग गीता ज्ञानेश्वरीतील भाग २
ध्यानयोगावरील श्राव्य सीडीज्‌मराठीRs.100

श्रवणम
नवविधाभक्‍तीमराठीRs.100

कीर्तनम्‌
नवविधाभक्‍तीमराठीRs.100

नामस्मरणम्‌
नवविधाभक्‍तीमराठीRs.100

समर्थांचा जाणता परमार्थ
जे जे आपल्याला करायचं असतं, ते समजून उमजून करावं, वेळ शक्‍ती आणि पैसा वाया घालवू नये. ईश्वर तत्त्वाच्या या अनुभूतिसाठी, उपासनेचं मर्म जाणून घेण्यासाठी समर्थांच्या या जाणत्या परमार्थाचं त्यांच्या ओजस्वी भाषाशैलीसह केलेल विवरण.
समर्थांचा जाणता परमार्थमराठीRs.100

रामकृष्ण परमहंसांची सख्यभक्‍ती
रामकृष्णांची ईश्वराशी असलेली जवळीक मोठी विलोभनीय आहे. अनेक प्रसंगातून त्यांची भावतन्मयता अंत:करणाला विश्वास देते की, आपला आणि ईश्वराचा खरा संबंध आहे, आणि ईश्वर आपल्यापासून दूर नाही.
रामकृष्ण परमहंसांची सख्यभक्‍तीमराठीRs.100

© All rights reserved | Swaroopyog Pratishthan | Last Modified - 16-Sep-2018 13:36