Swaroopyog Pratishthan ● स्वरूपयोग प्रतिष्ठान ● || श्री || ● SYP:V11.8 

कार्यक्रम | Programmes

आश्रमातील निवासी साधना
दिनांक, वेळ :Saturday 01 December 2018 12:00:00 AM - Tuesday 01 January 2019 12:00:00 AM
ठिकाण : स्वरूपयोगाश्रम, गिरीवन, पुणे
कार्यक्रम : ज्या साधकांना या कालावधीत आश्रमात राहून साधना करायची आहे त्यांनी आपली नोंदणी श्री जयंत आपटे 9423267725, 8975300525 व सौ वंदना रानडे 9421019490, यांच्याकडे करावी. आश्रमात जाताना फोन करून जाणे आवश्यक आहे, तसेच आश्रमातील व्यवस्थांमध्ये व्यवस्थापकाना सहकार्य करणे अपेक्षित आहे.

साधक शिबीर - स्वरूपयोगाश्रम
दिनांक, वेळ :Saturday 22 December 2018 08:00:00 AM - Sunday 23 December 2018 03:00:00 PM
ठिकाण : स्वरुपयोगाश्रम, गिरीवन
कार्यक्रम : सर्व साधकांसाठी आनंदाची बातमी. बऱ्याच महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर स्वरुपयोगाश्रमात पूज्य स्वामींबरोबर साधना करणे व त्यांचे प्रबोधन ऐकण्याची पर्वणी आली आहे. या शिबिरासाठी Online Registration Form भरून आपला सहभाग लवकरात लवकर निश्चित करावा.